همکاران و کتابداران محترم

فهرست معیارهای انتخاب برترین های سال 1395 به شرح ذیل می باشد، خواهشمند است معیارهای حاضر را بررسی و نقطه نظرات خود را ذیل هر کدام از دسته ها درج نمایید. انشاالله بتوانید به کمک نظرات سازنده شما نسبت به بهبود کیفی فرایند انتخاب برترین های سال 1396 اقدام نماییم.


معیارهای انتخاب کتابخانه برتر

معیارهای انتخاب کتابدار برتر

معیارهای انتخاب پیشکسوت برتر

معیارهای انتخاب خدمتگذار برتر

معیارهای انتخاب کتابخوان برتر

معیارهای انتخاب کتابدار کودک

معیارهای انتخاب کتابدار بخش نابینایان

معیارهای انتخاب خلاقیت ها و اقدامات ویژه