نرم افزار ارزیابی سپهر، بر پایه اکسس 2007 طراحی و به منظور ارزیابی خدمات و تجهیزات کتابخانه های عمومی کشور اجرا شده است.
این نرم افزار به همت اداره کل امور کتابخانه ها نهاد تهیه و در اختیار همه کتابداران و کارشناسان ستادی و استانی قرار گرفته است.

نظرات خود را اینجا با ما در میان بگذارید.