آذربایجان شرقی/مدیر کل: جناب آقای خدایی علمداری

آذربایجان غربی/مدیر کل: جناب آقای فیروز

اردبیل/مدیر کل: سرکار خانم عزیزخانی
البرز/مدیر کل: حجت الاسلام فلاح
اصفهان/سرپرست: جناب آقای هلاکویی
ایلام/مدیر کل: جناب آقای جلیلیان
بوشهـــر/مدیر کل: جناب آقای هاشمی
تهران/مدیر کل: جناب آقای نیکنام
چهارمحال و بختیاری/مدیرکل: جناب آقای خلیلی مقدم
خراسان رضوی/مدیر کل: جناب آقای اکبری
خراسان شمالی/مدیر کل: جناب آقای جهانی
خراسان جنوبی/مدیر کل: جناب آقای رضایی
خوزستـــان/مدیر کل: حجت الاسلام سپهر
زنجــان/مدیرکل: جناب آقای نیکبخش
سمنــان/مدیر کل: جناب آقای شاه حسینی
سیستــان و بلوچستـان/مدیر کل: جناب آقای زیدآبادی
فارس/مدیر کل: سرکار خانم سعیده ابراهیمی
قزوین/مدیر کل: سرکار خانم اسماعیلی
قم/مدیر کل: حجت الاسلام جباری
کردستـانمدیر کل: جناب آقای احمدی
کرمـانمدیر کل: جناب آقای حسین زاده
کرمانشاه/مدیر کل: سرکار خانم حسنی خوانسار
کهکلویه و بویراحمد/سرپرست: آقای رحیمیان
گلستـان/سرپرست: جناب آقای قوانلو
گیلان/سرپرست: سرکار خانم بدن آرا
لرستـان/مدیر کل: جناب آقای جهان آرا
مازنـدران/مدیر کل: سرکار خانم ولی پور
مرکـزی/مدیر کل: جناب آقای کمالوند
هرمزگان/مدیر کل: جناب آقای زینلی تختی
همدان/مدیر کل: سرکار خانم زارعی
یزد/مدیر کل: سرکار خانم دوست فاطمیها