انجام اقدامات خلاقانه، ویژه و برجسته در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی
همکاری و مشارکت در فعالیت‌های کتابخانه ای پس از بازنشستگی
همکاری و ارتباط با نهاد در حوزه های کتاب و کتابخوانی
دارا بودن دانش تخصصی کتابداری
دارای سوابق ایثارگری، جانبازی و آزادگی
کار در نهاد کتابخانه‌ها قبل از موعد بازنشستگی
کار در کتابخانه‌های عمومی
دارا بودن تشویق نامه مرتبط با حوزه کاری از مقامات استانی و کشوری تدریس در دوره‌های ضمن خدمت برای کتابداران
تالیف و ترجمه کتاب یا مقاله منتشر شده
نوآوری و آشنایی با روش های نوین کتابداری
اقدام در جهت جذب خیّرین به کتابخانه ها
عضویت در کتابخانه های عمومی پس از بازنشستگی