شرایط عمومی
•رعایت حدود شرعی و داشتن پوشش مناسب
•التزام عملی به جمهوری اسلامی ایران و پایبندی به آرمان های انقلاب اسلامی
•رعایت شئونات و ارزشهای اسلامی و انضباط اداری
•داشتن حسن خلق
•پشتکار و جدیت در کار
•انجام به موقع وظایف محوله
•رعایت امانتداری
•داشتن حداقل سه سال سابقه کار مستمر و تمام وقت در کتابخانه به عنوان خدمتگزار
•اشتغال در کتابخانه به عنوان خدمتگزار

شرایط اختصاصی
•نظافت ساختمان کتابخانه
•اقدامات ویژه در جهت زیبا سازی و دل انگیزی فضای کتابخانه
•خوشرویی و برخورد مناسب با همکاران
•برخورد مناسب با ارباب رجوع
•رضایت مسئولین کتابخانه های محل خدمت
•ارائه طرح ها و پیشنهادات ارزنده در حوزه کتاب ، کتابخانه وکتابخوانی
•خلاقیت و نوآوری در فعالیت های روزمره
•همکاری در فعالیتهای ترویجی کتابخانه
•همکاری در فعالیتهای کتابخانه فراتر از وظایف محوله
•فضاسازی متناسب با مناسبت های مختلف
•همکاری در نگهداری از تاسیسات و تجهیزات ساختمانی
•همکاری در برگزاری برنامه های فرهنگی کتابخانه
•گذراندن دوره های ضمن خدمت
•کسب مقام های کشوری، استانی در زمینه های قرآنی، ورزشی و هنری
•ارائه تشویق نامه، تقدیرنامه و...از مقامات مافوق مرتبط با حوزه کاری
•ارائه مدارک مربوط به ایثارگری، جانبازی و ...