1- تحصیلات و سابقه کار

2- تشویقات

3- آموزش های طی شده

4- سوابق پژوهشی و تدریس

5- کسب مقام در مسابقات،جشنواره ها و آزمون های علمی، مذهبی و فرهنگی

6- توانمندی در استفاده از تجهیزات سخت افزاری ویژه نابینایان

7- توانمندی در استفاده از نرم افزار های ویژه نابینایان 

8- تسلط بر خط بریل(نوشتن و خواندن)

9- اطلاع رسانی خدمات به مخاطبین

10- سازماندهی منابع

11- فعالیت های جنبی

12- تعامل با مراکز مرتبط با حوزه نابینایان