1- سهولت و دسترسی عمومی به کتابخانه

2- ساختمان کتابخانه

3- اطلاع رسانی خدمات

4- مخزن غنی و ساماندهی منابع

5- سالن مطالعه آرام و دلپذیر

6- میز امانت مجهز، زیبا و دسترس پذیر

7- بخش نشریات

8- بخش کودک

9- ضریب امانت، عضویت و تعامل با اعضا

10- فعالیت های ترویجی و فرهنگی

11- وجود سایر بخش ها (مرجع و...)


موضوع

نمره

مؤلفه‌ها (نمره)

 

شرایط عضویت و امانت

5


شرایط عضویت عمومی (1)


هزینه عضویت (1)


ساعت کار (1)


ضریب عضویت (1)


وضعیت امانت (1)


ساختمان کتابخانه

 

6


طراحی مختص کتابخانه (1)


ورودی مستقل کتابخانه (1)


محوطه‌سازی (1)


مناسب‌سازی استفاده معلولین (1)


ایمنی کتابخانه (1)


راهنمای بخش‌ها (1)


اطلاع‌رسانی خدمات

 

10


وجود تابلو شهری (1)


وجود تابلو کتابخانه (1)


تابلو کتابخانه استاندارد (1)


اطلاع‌رسانی شرایط عضویت (1)


معرفی تازه‌های کتاب (1)


متون مرتبط در تابلو اعلانات (2)


وبلاگ یا وب‌سایت (1)


اقلام تبلیغی کتابخانه (1)


سایر / خلاقیت ویژه (1)


مخزن و ساماندهی منابع

 

12


موقعیت و جانمایی (1)


مخزن باز (1)


بهداشت و نور و زیباسازی (1)


تجهیزات استاندارد و یکدست (1)


ثبت و ساماندهی منابع (1)


چینش اصولی مخزن و نظم رده‌ای (1)


راهنمای موضوعی قفسه‌ها (1)


رده‌های مرتب و یکدست(1)


نصب بارکد (1)


جذب کتب اهدایی (1)


پیگیری کتب دیرکردی (1)


خلاقیت خاص (1)


سالن مطالعه

4


موقعیت و جانمایی (1)


بهداشت و نور، دما (1)


رنگ‌آمیزی و شاداب سازی (1)


تجهیزات استاندارد و یکدست (1)


بخش امانت

 

6


موقعیت و جانمایی (1)


بهداشت و نور، دما (1)


رنگ‌آمیزی و زیباسازی (1)


تجهیزات استاندارد و یکدست کتابدار (1)


تجهیزات لازم اعضا (بخش جستجو) (1)


خلاقیت خاص (1)


بخش نشریات

 

6


موقعیت و جانمایی (1)


بهداشت و نور، دما، رنگ‌آمیزی و زیباسازی (1)


تجهیزات استاندارد و یکدست (1)


ترتیب الفبایی(1)


آرشیو بر اساس دستورالعمل (1)


وجود روزنامه و پیایندهای محلی روز (1)


بخش مرجع

6

موقعیت و جانمایی (1)


بهداشت و نور، دما (1)


رنگ‌آمیزی و زیباسازی (1)


تجهیزات استاندارد و یکدست (1)


آماده‌سازی منابع مرجع (1)


خلاقیت خاص (1)


بخش کودک

 

9

موقعیت و جانمایی (1)


بهداشت و نور، دما (1)


رنگ‌آمیزی و زیباسازی (1)


تجهیزات استاندارد و یکدست (1)


وسایل نقاشی و بازی(1)


آماده‌سازی منابع (1)


استفاده از المان‌های ایرانی اسلامی (1)


استفاده از تصاویر و نقاشی اعضا (1)


خلاقیت خاص (1)


سایر بخش‌ها

12

به ازای هر بخش

موقعیت و جانمایی (1)


تجهیزات مناسب، بهداشت و زیباسازی (1)


آماده‌سازی منابع موجود در بخش (1)


فعالیت‌های ترویجی

24

کتاب‌خوانبرنامه‌های مناسبتی


مسابقه و نقد کتاب


فعالیت‌های بخش کودک


سایر فعالیت ها


جذب حمایت خیرین


مجموع نمره

100