ابتدا با نام کاربری و پسورد سامان خود در سیستم لاگین کنید.


پس از ورود ابتدا باید اطلاعات مربوط به کتابخانه خود را تایید نمایید.

این اطلاعات شامل نام کتابخانه، درجه، تعداد نیروهای انسانی، نام همکاران می باشد. در صورت مشاهده مغایرت به رییس اداره شهرستان اطلاع دهید تا از طریق گزینه مدیریت پرسنل کتابخانه، در نرم افزار سامان نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.

گزینه مربوط به درجه کتابخانه را نیز در صورتی که مغایرتی مشاهده می کنید. تیک بزنید و یادداشت بگذاریدو

پس از تایید اطلاعات صفحه قوانین ظاهر می شود آن را تایید کنید. پس از مطالعه و تایید قوانین شما وارد مرحله نهایی یا همان ورود اطلاعات می شوید. این مرحله شامل بخش های مختلفی است.


قسمت 1: در این قسمت بخش مورد نظر خود را انتخاب می کنید.

قسمت 2: معیارهای هر بخش به صورت خودکار نمایش داده می شود. با انتخاب هر معیار فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده می شوند.

قسمت 3: با کلیک بر روی این گزینه می توانید مستندات هر بخش را بارگذاری کنید.

قسمت 4: پس از پایان کار و اطمینان از بارگذاری همه مستندات کتابخانه، می بایست اطلاعات خود را تایید نمایید. توجه فرمایید تا زمانی که اطلاعات تایید نشده باشند؛ پرونده کتابخانه شما باز خواهد بود.