1- ابتدا نرم افزار مختص به کتابخانه خود را دانلود کنید.

2- فایل را از حالت فشرده خارج کنید، رمز فایل فشرده را از کارشناس امور کتابخانه های استان خود جویا شوید.

3- تنظیمات اولیه را انجام دهید.

4- نام کاربری و رمز عبور مربوط به خود را وارد نمایید، کتابخانه ها کد کتابخانه خود را هم به عنوان نام کاربری و هم به عنوان رمز عبور وارد نمایند.

5- از طریق شیوه نامه بازدید  فرم را تکمیل کنید.

6- گزارش مربوط به نمره استاندارد بازدید خود را مشاهده نمایید. (بایستی تمامی موارد نمره داشته باشد، در غیر این صورت گزینه ای در آن مورد را تکمیل نکرده اید)

7- گزارش شماره 9 را در تابلو اعلانات کتایخانه نصب کنید.