ابتدا از نصب access 2007  بر روی سیستم خود مطمئن شوید.

)اکسس2007 از مجموعه نرم افزارهای آفیس2007 می باشد(

در صورت عدم وجود اکسس، آفیس 2007 را نصب نمایید.


اکسس را اجرا نمایید و تنظیمات زیر را طبق تصویر انجام دهید.آخرین نسخه نرم افزار سپهر را پس از دانلود،  از حالت فشرده خارج و اجرا نمایید.


تماس با ما