وب سایت اداره کل

www.tehranpl.ir

مدیر کل استان: جناب آقای نیکنام


شماره های تماس:

88321440


کارشناس امور کتابخانه ها:

خانم ن. چخماچی

 nchakhmachi@yahoo.com
0918-839-5387

آقای سعید نظریان