با سلام و احترام

نظر به هماهنگی های صورت گرفته از سوی اداره کل روابط عمومی نهاد با گروه‌های مختلف برنامه‌ساز تلویزیونی جهت تهیه و تولید گزارش حوزه موضوعی کتاب، کتابخانه، کتابدار و اعضای ویژه، مقتضی است سوژه ها، ایده ها و موضوعاتی که مستعد تهیه گزارش می باشد را مطابق فرمت و نمونه پیوست، به اداره کل امور کتابخانه ها ارسال نمایید. خاطر نشان می شود ارسال سوژه های مورد نظر محدودیت زمانی ندارد.   

دریافت نمونه
حجم: 12.4 کیلوبایت