نکته: آدرس وبلاگ کتابخانه ها به صورت ماهانه و اتوماتیک از سیستم ارزیابی (سپهر) بروز می شود. بنابرین ممکن است در آدرس دهی خطا وجود داشته باشد. در صورت مشاهده خطا، از طریق فرم زیر، ما را در جریان بگذارید.


15 خرداد  سلطانیه

ابوعلی سینا  سلطانیه

احمد مهدوی  زنجان

ارمغان  خدابنده

استاد رضا روزبه  زنجان

افق  خرمدره

الزهرا  ابهر

الغدیر  خدابنده

الهیه  زنجان

امام حسین(ع)  زنجان

امیر کبیر  ابهر

اندیشه  زنجان

اندیشه سپید(روشندلان)  زنجان

ایثار  زنجان

باقرالعلوم  ابهر

بعثت  طارم

بینش  ایجرود

پیام  خرمدره

تربیت  زنجان

توحید  خرمدره

حافظ  سلطانیه

حسین علم الهدی  خدابنده

حکیم هیدجی  ابهر

حکیم زهراوی  خدابنده

دانش  زنجان

دکتر اصغر عزیزی  خرمدره

رازی  ابهر

سعدی  زنجان

سهروردی  زنجان

سیار خدابنده  خدابنده

سیار زنجان  زنجان

سیدالشهدا(ع)  زنجان

شمس سجاسی  خدابنده

شهدای دندی  ماهنشان

شهریار  خرمدره

شهید باهنر  خدابنده

شهید چمران  طارم

شهید رجایی  ماهنشان

شهید محمد خدابنده لو  خدابنده

شهید مدرس  خرمدره

شهید مطهری  ابهر

شیخ اشراق  خدابنده

علامه حلی  زنجان

علامه طباطبایی  ابهر

علوی  سلطانیه

فجــر  خدابنده

فردوسی  ایجرود

فرهنگ  زنجان

فرهنگسرای امام(ره)  زنجان

فرهیختگان  زنجان

قائم  سلطانیه

کوثر  خرمدره

مجتمع شهید بهشتی  طارم

محمد رضا روحانی  طارم

مولوی  ایجرود

نور  خدابنده

وحدت  ابهر

ولایت  سلطانیه

ولیعصر(عج)  سلطانیه