نکته: آدرس وبلاگ کتابخانه ها به صورت ماهانه و اتوماتیک از سیستم ارزیابی (سپهر) بروز می شود. بنابرین ممکن است در آدرس دهی خطا وجود داشته باشد. در صورت مشاهده خطا، از طریق فرم زیر، ما را در جریان بگذارید.


ابوریحان بیرونی  سیروان

امام جعفر صادق(ع)  ایلام

امام حسن مجتبی(ع)  ایوان

امام خمینی(ره)  دره شهر

امام رضا(ع)  مهران

امام سجاد(ع)  مهران

امیر کبیر  آبدانان

امیرالمومنین(ع)  ایوان

باقر العلوم  ملکشاهی

بو علی سینا  دهلران

پروین اعتصامی  ایلام

پیامبر اعظم(ص)  ایلام

جابربن حیان  ایلام

دکتر چمران  چرداول

دکتر حسابی  آبدانان

دکتر شریعتی  آبدانان

رودکی  دهلران

سعدی  دهلران

شهید آوینی  دهلران

شهید باهنر  چرداول

شهید بهشتی  دره شهر

شهید رجایی  ایلام

شهید مدرس  چرداول

شهید مطهری  بدره

شهید مومنی الوار  دره شهر

غلامرضا خان ارکوازی  ایلام

فردوسی  چرداول

مولوی  دهلران