کتابخانه امام حسین (ع) - استان همدان

نقاط قوت:

- یکپارچه سازی فضا

- استفاده از نور طبیعی

- نظافت و کف پوش مناسب

- چینش خلاقانه

نقاط ضعف:

-