کتابداران، مدیران کتابخانه ها، کارشناسان استانی و ستادی

اگر طرح خلاقانه ای را اجرا کرده اید!
اگر پیشنهادی در ارائه بهتر خدمات دارید؟
اگر طرحی در ذهن دارید!
اگر نمونه خاصی (داخلی یا خارجی) می شناسید!
اگر مطلب مفیدی در این زمینه دارید!

آن را با ما به اشتراک بگذارید.

ارسال طرح ها: 
Sepehr.jafari@ymail.com