آنچه در این سر بخش می خوانیم:


- طرح های برتر حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی در کتابخانه های عمومی کشور

- طرح های برتر حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی در سایر کشورهای جهان

- معرفی طراحان برتر


شرایط ارسال طرح در این بخش:

- کلیه طرح های برتر و خلاقانه در زمینه تبلیغات کتاب، کتابخانه و کتابخوانی

- کلیه طرح های برتر و خلاقانه در زمینه طراحی و اجرا بُردهای تبلیغاتی و تابلوهای اعلانات

- طراحی نماد و نشانه

-پوسترهای ترویج کتاب و کتابخوانی