فرم های مورد نیاز:

1. صورتجلسه انتخاب مسئول کتابخانه نهادی (دریافت)

2. صورتجلسه انتخاب کتابدار کتابخانه نهادی (دریافت)

3. فرم شماره 1 (تائیدیه کارشناس امور کتابخانه ها) (دریافت)

4. فرم شماره 2 (تائیدیه کارشناس فرهنگی) (دریافت)

5. فرم شماره 3 (تائیدیه پیشنهاد ها و طرح ها) (دریافت)

6. فرمت پرونده های ارسالی کتابدار و مسئول منتخب (دریافت)

7. فایل اکسل مربوطه (دریافت)


نکته:

تعداد منتخبین هر استان مطابق با جدول زیر قابل قبول می باشد:


مراحل ارسال مدارک (کارشناسان امور کتابخانه های استان):

1 - فرم اکسل انتخاب کتابدار و مسئول نمونه نهادی را دانلود کنید.
2- فایل اکسل ارزیابی مربوط  را پس از تکمیل، هم از طریق نامه اتوماسیونی و هم ایمیل امور کتابخانه ها ارسال گردد.
3-  مدارک و مستندات لازم را مطابق با فرمت استاندارد آماده و پرونده چاپی را به آدرس نهاد ارسال نمایید.
4- نامه ای حاوی نام مسئول و کتابدار برتر استان به همراه صورتجلسه انتخاب از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود.


توجه:


• دلایل انتخاب کتابخانه منتخب با ذکر سوابق و فعالیت های شاخص و برجسته (به همراه مستندات و تصاویر لازم) که منجر به پیشنهاد آن بعنوان کتابخانه نمونه کشوری از سوی آن اداره کل شده، در قالب صورتجلسه ارسال گردد. بدیهی است که انتخاب کتابخانه های برتر کشوری بر اساس گزارش بازدید های ارسالی استان و همچنین بازدید های دوره ای اداره کل امور کتابخانه ها از کتابخانه های عمومی سراسر کشور صورت می پذیرد.
• ارسال پرونده ها تنها بر اساس فرمت و در قالب چاپی قابل قبول بوده و در خصوص پرونده های ناقص و یا پرونده هایی که پس از مهلت تعیین شده فوق دریافت شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• مهلت ارسال مدارک: 4 مهرماه 1394 می باشد.
• آدرس (جهت ارسال مستندات چاپی): بلوار کشاورز، خیایان فلسطین ، کوچه شهید ذاکری، پلاک 9، طبقه 2، اداره کل امور کتابخانه ها/  کد پستی 1416764311
• شماره تماس: 88937579 داخلی 1110
"