فرم های مورد نیاز:

1.صورتجلسه انتخاب کتابخانه برتر (نهادی) (مشارکتی)
2. فرم شماره 2 (تائیدیه کارشناس فرهنگی) (دریافت)
3. فرم اکسس انتخاب کتابخانه برتر  ( نهادی) (مشارکتی: دریافت)
4. فرمت پرونده های ارسالی (دریافت)
5. فرمت لوح فشرده پیوست (دریافت)

مراحل ارسال مدارک (کارشناسان امور کتابخانه های استان)

1- فایل اکسس انتخاب کتابخانه برتر را دانلود کنید. ( نهادی / مشارکتی)
2- پس از تکمیل فایل اکسس،تاییدیه همراه با کد رهگیری را چاپ کنید.
3-فایل اکسس ارزیابی مربوط  را پس از تکمیل، هم از طریق نامه اتوماسیونی و هم ایمیل امور کتابخانه ها ارسال گردد.
4- مدارک و مستندات لازم را مطابق با فرمت استاندارد آماده و به همراه نسخه چاپی را به آدرس نهاد ارسال نمایید.
5- نامه ای حاوی نام کتابخانه های برتر استان به همراه صورتجلسه انتخاب از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود.

توجه:

• دلایل انتخاب کتابخانه منتخب با ذکر سوابق و فعالیت های شاخص و برجسته (به همراه مستندات و تصاویر لازم) که منجر به پیشنهاد آن بعنوان کتابخانه نمونه کشوری از سوی آن اداره کل شده، در قالب صورتجلسه ارسال گردد. بدیهی است که انتخاب کتابخانه های برتر کشوری بر اساس گزارش بازدید های ارسالی استان و همچنین بازدید های دوره ای اداره کل امور کتابخانه ها از کتابخانه های عمومی سراسر کشور صورت می پذیرد.
• ارسال پرونده ها تنها بر اساس فرمت و در قالب چاپی قابل قبول بوده و در خصوص پرونده های ناقص و یا پرونده هایی که پس از مهلت تعیین شده فوق دریافت شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• هر استان می تواند یک کتابخانه نهادی و یک کتابخانه مشارکتی انتخاب نماید، لازم است «  صورتجلسه انتخاب» برای هر کتابخانه تنظیم و همراه مدارک ارسال شود.
• مهلت ارسال مدارک: 9 مهرماه 1394 می باشد.
• آدرس دبیرخانه انتخاب کتابخانه برتر (ارسال مستندات چاپی): بلوار کشاورز، خیایان فلسطین ، کوچه شهید ذاکری، پلاک 9، کد پستی 1416764311
• شماره تماس: 88937579 داخلی 1110