ویژه رئوسای کتابخانه، مسئولین شهرستان و کارشناسان استانی


یک:

ابتدا با نام و پسورد خود در سامان وارد شوید


دو :

سپس از منوی سمت راست گزینه "تایید" را انتخاب کنید. دقت کنید شما می توانید سابقه بررسی خود را از قسمت "سوابق تایید" مشاهده کنید.


سه:

پس از انتخاب گزینه تایید شما به صفحه "بررسی موارد تایید نشده" وارد می شوید. در صورتی که شما چند نقش مختلف داشته باشید (برای مثال مسئول کتابخانه و رییس اداره شهرستان باشید) ابتدا باید نقش خود را از قسمت 1 انتخاب کنید. سپس می توانید با کمک گزینه ها 2 و 3 فعالیت های بررسی نشده را فیلتر و بررسی کنید. دقت داشته باشید پس از هر بار انتخاب گزینه های 1، 2 و 3 باید گزینه محاسبه را کلیک نمایید.چهار:

مطابق شکل زیر، برای بررسی هر فعالیت بسته به نقش شما گزینه ها 1 و 2 متفاوت خواهد بود


1- مسئول کتابخانه

 می تواند همکاران یک فعالیت را انتخاب نماید (قسمت 1)

می تواند فعالیت را تایید کند. (قسمت 2)


2- رییس اداره شهرستان

می تواند فعالیت را تایید کند (قسمت 2)


3- کارشناس استان

می تواند فعالیت را تایید کند (قسمت 2)


سوال اختصاصی کارشناسان امور کتابخانه ها

کارشناسان امور کتابخانه ها علاوه بر مشاهده فعالیت های انجام شده، باید به با توجه به بازدیدهای انجام داده شده و عکس های کتابخانه، فرایند آماده سازی منابع کتابخانه ها را نیز تایید کنند. این تایید به شکل زیر نمایان خواهد شد.

ابتدا از قسمت 1 موضوع سوال را مشاهده کنید. سپس با توجه به نام کتابخانه (قسمت 3) و عکس های کتابخانه (قسمت 2) و شناختی که از کتابخانه مورد نظر دارید، موضوع را تایید کنید (قسمت 4).

پایان کار

وقتی در هر کدام از نقش ها، فعالیتی برای تایید وجود نداشته باشد این بدین معناست که فعلا موردی برای داوری وجود ندارد ممکن است بعد از تایید همه موارد مجددا کتابداران فعالیت جدید ثبت کنند بنابرین لازم است تا پایان وقت تعیین شده کارتابل تایید خود را چک کنید.