نهاد کتابخانه‌‍‌های عمومی کشور در نظر دارد به مناسبت روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار که مقارن با روز بزرگداشت علامه سید محمدحسین طباطبایی است، از میان پیشکسوتان گرامی، برترین کتابدار پیشکسوت (بازنشسته سال 84 الی 95) را مطابق با شاخص‌های ذیل انتخاب نماید. لذا استانها می توانند مستندات نفرات برگزیده خود را در قالب فرمت زیر حداکثر تا مورخ 31/6/1395 به اداره کل امور کتابخانه‌ها ارسال نمایید:

 • شاخص های انتخاب کتابدار پیشکسوت (بازنشسته):
  • انجام اقدامات خلاقانه، ویژه و برجسته در راستای توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی در دوره فعالیت و پس از آن
  • همکاری و مشارکت در فعالیت‌های کتابخانه ای پس از بازنشستگی
  • همکاری و ارتباط با نهاد در قالب مشاوره به مدیران و کتابداران در حوزه های کتاب و کتابخوانی
  • دارا بودن دانش تخصصی کتابداری
  • دارای سوابق ایثارگری، جانبازی و آزادگی
  • کار در نهاد کتابخانه‌ها قبل از موعد بازنشستگی
  • کار در کتابخانه‌های عمومی
  • دارا بودن تشویق نامه مرتبط با حوزه کاری از مقامات استانی و کشوری از زمان تاسیس نهاد
  • تدریس در دوره‌های ضمن خدمت برای کتابداران
  • تالیف و ترجمه کتاب یا مقاله منتشر شده
  • نوآوری و آشنایی با روش های نوین کتابداری
  • اقدام در جهت جذب خیّرین به کتابخانه ها
  • عضویت در کتابخانه های عمومی پس از بازنشستگی

مدارک ارسالی برای منتخبین شامل دو مورد خواهد بود:

 1. ارسال پرونده منتخب مطابق با فرمت پیوست (به همراه مدارک و مستندات مرتبط با هر آیتم)> دریافت
 2. فایل اکسل ارزیابی مطابق با مدارک و مستندات موجود در پرونده منتخب> دریافت
  • نیازی به تهیه فرمت چاپی نبوده و تنها فایل پرونده (در قالب فایل word)، به همراه فایل اکسل ارزیابی بصورت یک لوح فشرده ارسال شود

نکاتی در خصوص تکمیل پرونده منتخبین:

 1. در ارسال پرونده مدارک مربوط به منتخبین، "فرمت پرونده های ارسالی" مبنای تشکیل پرونده قرار گیرد.
 2. بیان دلایل انتخاب فرد مزبور با ذکر سوابق و فعالیت های شاخص و برجسته که منجر به پیشنهاد وی بعنوان پیشکسوت نمونه کشوری از سوی آن اداره کل شده، در صورتجلسه انتخاب نفرات برگزیده ضروری می‌باشد.
 3. نظر به تاکید بر ارسال مدارک و مستندات مربوط به هر آیتم، بدیهی است که در خصوص پرونده های ناقص و یا پرونده هایی که پس از مهلت تعیین شده فوق دریافت شده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نکاتی در خصوص تکمیل فایل اکسل ارزیابی:

 1. توضیحات مربوط به هر ستون در داخل سلول ها و همچنین به صورت کامنت (comment) در بالای ستون های اکسل آورده شده که مطالعه آنها قبل از تکمیل کردن فایل، ضروری است.

 2. در تکمیل فایل، تنها مواردی ذکر شود که مستندات مربوطه در پرونده موجود باشد. بدیهی است که به مواردی که فاقد مستندات مربوطه باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.