شرایط کتابخانه برتر:
- مفاد کتاب «مجموعه دستورالعمل های اداره کتابخانه عمومی» رعایت شده باشد.
- حداقل نمره آخرین ارزیابی کتابخانه شهری 75 و روستایی 70 باشد.
- دارای خلاقیت های ویژه و منحصر به فرد (همراه با عکس و مستندات) باشد.
- حتی الامکان دارای رتبه کشوری یا استانی باشد.
- ضریب امانت و ضریب عضویت قابل قبولی داشته باشد
- همراه با عکس و مستندات لازم باشد. (حداقل 15 عکس)

مشخصات عکس های ارسالی:
- از زاویه مناسب عکس برداری شده باشد.
- نور تنظیم شده باشد.
- سوژه در میانه عکس باشد.
- عکس ها با توجه به محتوا نامگذاری شده باشد.
- حجم هر عکس حداکثر 400 کیلوبایت باشد.
نحوه معرفی کتابخانه برتر به ستاد (مجله رهیافت):
- تکمیل فرم مربوطه (دریافت)
- تایید کارشناس امور کتابخانه های استان در قالب فرم مربوطه
- گزینش عکس ها
- فشرده کردن فایل ها در یک فایل (حداکثر 10 مگابایت)
- ارسال به ایمیل هاپیگان (کتابخانه برتر) آدرس:

 hapigan31@gmail.com

           نکته:  لطفا از ارسال فرم و عکس ها از طریق اتوماسیون اداری خودداری نمایید.