ابتدا با نام کاربری و پسورد سامان خود در سیستم وارد شوید.


ابتدا قوانین مربوط به نحوه انتخاب را مطالعه و تایید نمایید.


قسمت 1: در صورتی که مایل به شرکت در پرسه انتخاب نیستید این گزینه را انتخاب و دلایل خود را که اختیاری است وارد نمایید.

قسمت 2: در صورت تمایل به ادامه کار این گزینه را انتخاب و بر روی قسمت 3 کلیک کنید.


سپس قسمت اول اطلاعات شخصی خود را تایید نمایید.


قسمت 1: در صورتی که در سال گذشته در 2 کتابخانه مشغول بوده اید. اطلاعات آن را وارد نمایید

قسمت 2: در صورتی که همزمان در 2 کتابخانه مشغولید، اطلاعات آن را ذکر کنید.

قسمت 3: اگر لازم است اطلاعات اولیه شما تغییر کند این گزینه را انتخاب کنید.

قسمت 4: در صورت تایید همه موارد این گزینه را انتخاب و به مرحله بعد وارد شوید.


در صورت انتخاب گزینه ویرایش اطلاعات شما می توانید مستندات مربوط به هر بخش را بارگذاری و درخواست خود را مبنی بر تغییر وضعیت خود اعلام نمایید.


توجه: در صورت ثبت تغییرات، تا تایید آنها شما نمیتوانید از سامانه استفاده کنید. کارشناسان مربوطه بلافاصله تغییرات شما را بررسی و نتیجه ثبت خواهد شد اما ممکن است به سبب افزایش درخواست ها این کار به تا حداکثر 1 روز به طول بیانجامد.


در صورتی که اطلاعات شما تایید شد، در مرحله بعد شما وارد صفحه اصلی و یا صفحه ورود اطلاعات فردی خواهید شد.


با انتخاب عنوان و موضوع فعالیت خود (قسمت 1 و 2)و کلیک بر روی علامت + شما می توانید مستندات خود را بارگذاری نمایید.


ابتدا با کلیک بر روی علامت + باکس مربوطه را باز کنید، سپس با کلیک بر روی قسمت 2 مستندات مربوطه را انتخاب و با کلیک بر روی قسمت 3 آن را بارگذاری نمایید. در پایان حتما باید گزینه "ثبت تغییرات" را کلیک نمایید تا فایل در پرونده شما ذخیره شود. در صورتی که از این نوع عنوان (در عکس تقدیرنامه از دبیرکل) مورد دیگری نیز دارید قسمت 5 را کلیک و مستندات خود را بارگذاری نمایید.


دقت کنید در یک کتابخانه هر فعالیت تنها توسط یک نفر قابل ثبت است و بقیه کتابداران تنها با انتخاب آن فعالیت از لیست "فعالیت های ثبت شده"  (قسمت 1 عکس بالا) آن را به پرونده خود اضافه خواهند کرد.


پس از تکمیل همه فعالیت های خود، پرونده خود را تایید کنید.